Rodičovský bonus

Rodičovský dôchodok

Chceme zmierniť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali deti platiace odvody do slovenského dôchodkového systému.

Facebook MPSVaR Instagram MPSVaR Youtube MPSVaR Linkedin MPSVaR

Pravdivý príbeh o slovenských dôchodkoch Príklad

Pravdivý príbeh o slovenských dôchodkoch Milan Krajniak

Milan Krajniak

Prečo rodičovský bonus

Minister práce sociálnych vecí a rodiny milan Krajniak

„Tému rodičovského bonusu na Slovensku predniesol Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc. Koncom roka 2006 ma oslovil s ideou a návrhom rodičovského piliera, ktorý som si osvojil a začal sme na ňom aktívne spolupracovať. Rodičovský bonus je výsledkom dlhoročnej prípravy a štúdií. Pôvodný návrh pomoci rodičom bol založený na poznatkoch laureáta Nobelovej ceny za ekonómiu, švédskeho ekonóma Gunnara Myrdala, ktorý si túto problematiku všimol už pred 80 rokmi, keď sa venoval príčinám demografického poklesu.

Na základe jeho teórie sa myšlienka rodičovského bonusu začala rozvíjať v Nemecku, kolíske štátnych dôchodkových systémov. Je evidentné, že jeho potreba vyskakuje už desaťročia a hľadá si cestu do politiky. Práve Vladimír Palko sa odhodlane venoval osvete, či písaniu článkov a prednášal o rodičovskom dôchodku študentom ekonómie. Konečne po šestnástich rokoch rodičovský bonus prišiel do fázy realizácie a môže sa stať prevratným prvkom podpory rodičov. Som vďačný, že som na jeho súčasnej podobe mohol spolupracovať s docentom Palkom, ktorý bol váženým členom Pracovnej komisie na prípravu dôchodkovej reformy. Rodičovský bonus sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR po februárových voľbách v roku 2020. Ako ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny sa mi už v decembri 2020 podarilo jeho časť zakotviť priamo do Ústavy Slovenskej republiky.

Po dlhom období príprav prinášame začiatkom roka 2023 rodičovský bonus, vo forme rodičovského dôchodku, ľudom. Ako minister práce som vedel, že cesta aplikovania rodičovského bonusu do praxe bude zložitá, ale rovnako tiež viem, ako veľmi ho na Slovensku potrebujeme. Samotný Inštitút finančnej politiky vo svojej analýze potvrdil, že príjmy matiek z práce sú šesť rokov od narodenia prvého dieťaťa nižšie o 55% v porovnaní s úrovňou, ktorú by dosiahli, ak by sa rozhodli deti nemať. Mnoho ekonómov a politikov ešte stále opatrne prešľapuje okolo existencie rodičovského bonusu a pýta sa na jeho fungovanie. Nezazlievam im to. Avšak úlohou zodpovedného politika je rozptýliť pochybnosti a ukázať spravodlivosť nového opatrenia z viacerých uhlov.“

Milan Krajniak

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Portrait,Of,Happy,Family,Hugging,Each,Other.,Adult,Man,Embracing

Aký je rozdiel medzi starobným a rodičovským dôchodkom

Výška starobného dôchodku sa odvíja od toho, koľko dôchodca počas celého svojho pracovného života zaplatil na odvodoch do slovenského dôchodkového systému.

Výška rodičovského bonusu závisí od toho, koľko platili jeho pracujúce deti na odvodoch do slovenského dôchodkového systému.

SOM MAMA (OTEC) NA DÔCHODKU

Aké sú výhody rodičovského bonusu

  • Rodičia, ktorí vychovali deti platiace odvody do slovenského dôchodkového systému, budú menej ukrátení na výške dôchodku
  • Rodičia budú mať vyšší starobný dôchodok minimálne o desiatky až stovky eur ročne.
  • Rozdiel medzi dôchodkami medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi bude menší.
  • Pracujúcim deťom ponúka možnosť vybrať si, komu ho má štát z už zaplatených odvodov vyplatiť. V prípade, ak dieťa nechce, aby štát vyplatil rodičovský bonus napríklad rodičovi, ktorý sa oňho nestaral, má možnosť rozhodnúť o jeho odopretí.
  • Dieťa môže požiadať štát o jeho vyplatenie aj pestúnom, ktorí ho vychovávali.
Happy,Adult,Children,Hugging,Old,Mother,Feeling,Love,To,Each
rodicovsky-bonus-priklad

Príklad

Vychovala som deti, s akým rodičovským bonusom môžem počítať?

Cieľom je odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí s láskou vychovali dieťa, či viac deti. Celkový starobný dôchodok, rodičov pracujúcich detí, bude vyzerať nasledovne:

Zatiaľ čo výška doterajšieho dôchodku sa odvíja od toho, koľko dôchodca počas celého svojho pracovného život odviedol na odvodoch do štátneho dôchodkového systému, výška rodičovského bonusu závisí od toho, koľko na odvodoch odvádzajú jeho pracujúce deti, ktoré vychovali.

Kalkulačka

Vypočítajte si výšku rodičovského bonusu v roku 2023

Moja hrubá mzda v roku 2021 bola (EUR):
Rodičovský bonus dávam
Dôchodkové odvody zamestnanca 0,00 % 0,00 EUR
Dôchodkové odvody zamestnávateľa 0,00 % 0,00 EUR
Mesačný rodičovský bonus mame 0,00 % 0,00 EUR
Mesačný rodičovský bonus otcovi 0,00 % 0,00 EUR
Všetkým dôchodcom (aj mojím rodičom) 0,00 % 0,00 EUR
Ročný rodičovský bonus mame 0,00 % 0,00 EUR
Ročný rodičovský bonus otcovi 0,00 % 0,00 EUR

Výpočet je orientačný a slúži iba pre účel ilustrácie výšky rodičovského bonusu.

Často sa pýtate

Som pracujúci (dieťa)

Môže Sociálna poisťovňa vyplatiť rodičovský bonus mojim rodičom?

Áno, ak spadáte do niektorej z týchto skupín: 1) Deti, ktoré pred dvomi rokmi pracovali aspoň 1 deň a z príjmu zaplatili poistné na starobné poistenie do Sociálnej poisťovne. 2) Deti, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát. 3) Deti, ktoré boli pred dvomi rokmi dobrovoľne dôchodkovo poistené a zároveň je Váš rodič/rodičia poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľom výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Bude mať rodičovský bonus vplyv na výšku mojich odvodov alebo na výšku môjho budúceho dôchodku?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku nezvýši Vaše odvody do Sociálnej poisťovne. Rovnako platí, že rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži Váš budúci dôchodok.

Musím o rodičovský bonus pre rodičov niekde požiadať?

Nie. Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky.

Môj otec/mama si nezaslúži rodičovský bonus, pretože sa o mňa nestaral/a. Čo mám urobiť v prípade, ak nechcem, aby Sociálna poisťovňa vyplatila rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom?

Stačí, ak do konca februára 2023 vyplníte formulár a oznámite Sociálnej poisťovni, že nechcete, aby vyplácala rodičovský dôchodok jednému (prípadne obom) rodičom.

Ako často môžem Sociálnej poisťovni určiť, komu má vyplácať rodičovský bonus ?

V prípade, ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol, trvá minimálne 5 rokov. Ak nárok zanikol (resp. nevznikol), môže za predpokladu splnenia podmienok vzniknúť na základe vyhlásenia dieťaťa, hneď v nasledujúcom kalendárnom roku.

Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Vyhlásenie o vyplácaní rodičovského dôchodku môžete podať len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. Keď nárok na rodičovský vznikne, trvá nasledovných 5 rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni doručíte vyhlásenie, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom (a týmto rodičom automaticky vznikol nárok 1. januára 2023), nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Môžem prispievať rodičom a zároveň pestúnom?

Áno. Ak by sa rodičovský bonus rozdelil medzi 4 osoby, tak každá osoba by dostala rovnakú pomernú časť z výšky rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa. Nakoľko môže jedno dieťa prispieť v úhrne dvom rodičom najviac 3 % (1,5 % každému rodičovi) jednej dvanástiny jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov, tak v prípade štyroch osôb sa 3 % pomerne rozdelia štyrmi, a tak každá zo štyroch osôb dostane 0,75 % jednej dvanástiny vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Zároveň platí, že úhrn súm rodičovských dôchodkov od jedného dieťaťa nemôže presiahnuť 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Môžem prispievať rodičom a zároveň pestúnom?

Áno. Rodičovský bonus môžete rozdeliť podľa vlastného uváženia. V tomto prípade by sa rodičovský bonus rozdelil medzi 4 osoby. Každá z nich dostane rovnakú časť z maximálnej výšky rodičovského dôchodku, teda štvrtinu z 3% z vymeriavacieho základu Vášho príjmu.

Môžem prispievať rodičom na dôchodku pokiaľ som sám pracujúci dôchodca?

Áno, pokiaľ za Vás zamestnávateľ v roku 2021 odvádzal poistné na dôchodkové poistenie, vašim rodičom vznikne v roku 2023 nárok na rodičovský dôchodok. Platí pravidlo, že rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta z odvodov, ktoré ste platili pred dvomi rokmi.

Musel som platiť odvody a pracovať celý rok, aby rodičia rodičovský bonus dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pričom nie je nevyhnutné, aby ste boli zamestnaný celých 12 mesiacov.

V minulom roku som stratil/a prácu, znamená to, že moji rodičia stratia nárok na rodičovský bonus?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský bonus, pretože jeho dieťa v roku 2021 platilo poistné na starobné poistenie do slovenského dôchodkového systému, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané, výplata rodičovského bonusu bude pokračovať od januára 2025.

Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Maximálne koľko môže Sociálna poisťovňa rodičovi vyplatiť na rodičovskom dôchodku?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku pre jedného rodiča predstavovať sumu 21,80 eura mesačne, čo je približne 261,6 € ročne.

Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, maximálne však 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Často sa pýtate

Som dôchodca (rodič)

Komu môže Sociálna poisťovňa vyplatiť rodičovský dôchodok?

Každému poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý vychoval aspoň jedno dieťa, ktoré bolo pred dvomi rokmi dôchodkovo poistené na Slovensku, ak toto dieťa nevyjadrilo nesúhlas, aby rodičovi vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Od čoho závisí výška rodičovského bonusu?

Od toho, koľko detí ste vychovali a koľko peňazí odvádzali Vaše deti do Sociálnej poisťovne pred dvomi rokmi. Suma rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa. Maximálna výška je však 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne od jedného dieťaťa. V prípade, ak ste vychovali viac detí, môžete získať rodičovský bonus od každého dieťaťa.

Môžem poberať rodičovský bonus pokiaľ som poberateľom dôchodku z iného štátu EÚ, ale moje dieťa odvádza odvody na Slovensku?

Áno, ak ste v dôchodkovom veku, poberáte starobný dôchodok a máte aspoň 1 dieťa platiace odvody do Sociálnej poisťovne. Ak ste cudzincom poberajúcim dôchodok z tretích krajín je dôležité, či s danou krajinou existuje bilaterálna zmluva. Zoznam a presné znenie zmlúv nájdete TU.

Akým spôsobom sa bude rodičovský bonus vyplácať?

Sociálna poisťovňa vyplatí rodičovský bonus spolu s dôchodkom, ktorý poberáte buď v hotovosti prostredníctvom pošty, alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Vychovával som svojho vnuka/vnučku, mám nárok na rodičovský bonus?

Automaticky nie, rodičovský dôchodok je určený priamo rodičom, nie starým rodičom. Avšak bonus Vám Sociálna poisťovňa môže vyplatiť, ak ste vnuka/vnučku mali zverenú do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak ste mali vnuka/vnučku zverenú týmto spôsobom, stačí, ak do februára 2023 požiada (prostredníctvom formulára) Sociálnu poisťovňu, aby rodičovský dôchodok vyplácala Vám, starým rodičom.

Som vdova a moje dieťa nebude poskytovať rodičovský bonus obom rodičom, môže teda presunúť celé 3% mne?

Nie, Sociálna poisťovňa môže vyplatiť rodičovský bonus rodičovi od jedného dieťaťa vo výške najviac 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov.

Som matka na materskej dovolenke, môžem prispievať svojím rodičom, ak som poistenec štátu?

Áno, osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za rok 2021 je 665,20 eura mesačne.

Ak máme štyri deti, dostaneme rodičovský bonus obaja a od všetkých?

Ak máte štyri pracujúce deti, ktoré boli pred dvomi rokmi dôchodkovo poistené a nepodajú vyhlásenie o nevyplácaní rodičovského dôchodku, rodičovský dôchodok dostane každý rodič od všetkých štyroch detí. Opäť platí, že v prípade ak má dieťa dvoch rodičov, ktorým chce prispieť rodičovským dôchodkom, suma rodičovského dôchodku od jedného dieťaťa jednému rodičovi sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu jeho vymeriavacích základov spred dvoch rokov. Najviac to môže byť suma určená ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2–násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo v roku 2023 bude 21,80 eura mesačne od jedného dieťaťa.

RODIČOVSKÝ BONUS V MÉDIÁCH

Bonus pre našich rodičov, teda rodičovský dôchodok: Ako sa v ňom nestratiť?

Cieľom tejto novinky je zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov s dôchodcami s deťmi. Peniaze naviac však tento bonus deti nestojí – odvody sa nezvyšujú ani to nijako neovplyvní výšku budúcich dôchodkov detí.

Autor: Andrea Farkašová, najmama.sk (február 2023)
Čítaj viac

Rodičovský bonus dostane viac seniorov

Tento rok im ho Sociálna poisťovňa vyplatí jednorazovo koncom roka. V ostatných rokoch ho už budú dostávať každý mesiac spolu s penziou.

Autor: Dorota Hudecová, Užitočná Pravda (február 2023)
Čítaj viac

Prečo sa zatiaľ nevypláca rodičovský bonus? Penzistov rozdelili na dve kategórie

Do prvej patria tí, čo už dôchodok poberajú. Bonus dostanú vyplatený naraz v jednej sume. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí o dôchodok žiadajú počas tohto roka. Bonus budú mať priznaný priebežne počas roka spolu s penziou.

Autor: Miroslav Homola, Finsider (január 2023)
Čítaj viac

Rodičovský bonus 2023: čo to je, koho sa týka a kto má naň nárok?

Od začiatku roka začal okrem pravidelnej valorizácie platiť aj takzvaný rodičovský bonus. V roku 2023 bude vyplatený jednorazovo.

Autor: Filip Mišudík, Hospodárske noviny (január 2023)
Čítaj viac

Rodičovský bonus k dôchodku: Ako funguje?

Od 1. januára 2023 budú môcť deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Ako tento bonus ovplyvní samotné dieťa a kto má naň nárok?

Autor: NA
Čítaj viac

Deti môžu zvýšiť dôchodok svojim rodičom. Osem modelových príkladov výpočtu rodičovského bonusu

V modelových príkladoch sme vypočítali, o koľko si budú môcť prilepšiť k svojim penziám rodičia detí.

Autor: Zuzana Kollárová, Denník N (november 2022)
Čítaj viac

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne

Autor: Veronika Solíková, podnikajte.sk (november 2022)
Čítaj viac

Kedy prvý raz dostanete rodičovský bonus? Vyplatia vám ho naraz alebo po mesiacoch? + otázky a odpovede

V roku 2023 bude rodičovský bonus vyplatený jednorazovo. Jeho výšku Sociálna poisťovňa prepočíta najneskôr do septembra 2023.

Autor: Dorota Hudecová, Užitočná Pravda (november 2022)
Čítaj viac

Milan Krajniak: Rodičovský bonus liberálne elity hejtujú, lebo ním meníme paradigmu štátu

Môže ísť o najdôležitejšiu konzervatívnu reformu od čias rovnej dane. Minulý týždeň prešiel rodičovský bonus, vďaka ktorému môžu pracujúce deti odvádzať časť sociálnych odvodov na dôchodky svojich rodičov.

Autor: Lukáš Krivošík, Kristína Votrubová (október 2022)
Čítaj viac

Krajniak: S odstraňovaním diskriminácie matiek budeme pokračovať.

Rozhovor s ministrom Krajniakom aj o jeho ďalších plánoch na zmenu dôchodkov na Slovensku.

Autor: Jaroslav Daniška (október 2022)
Čítaj viac

Dôchodkový triumf Milana Krajniaka Rodičovský bonus napráva krivdu, no je tiež veľkým experimentom

Málokto si to dnes ešte pamätá, no na presadení rovnej dane do ekonomického programu KDH vtedy spolupracovali Vladimír Palko a Milan Krajniak. Po dvoch desaťročiach je plodom ich spolupráce ďalší odvážny koncept: rodičovský dôchodkový bonus.

Autor: Lukááš Krivošík (október 2022)
Čítaj viac

Danka a Janka ako príklad rodičovského bonusu v praxi

Predstavte si dve celoživotné priateľky Danku a Janku. Celý život pracujú ako účtovníčky v tej istej firme. Danka sa vydala a vychovala dve deti. Janka sa tiež vydala, ale zostala bezdetná. Obe pôjdu v roku 2023...

Autor: Milan Krajniak (2022)
Čítaj viac

Senioři nemají šanci se reformám přizpůsobit, říká Stanjura. Chce procento ze mzdy pro rodiče

„První věcí, která má podpořit soudržnost rodiny, je možnost odvádět jedno procento hrubé mzdy přímo na účet rodičů v penzi,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Autor: Ivana Pečinková (marec 2022)
Čítaj viac

Je chrapúnske, ako trestáme matky. Verím, že to naši partneri nechcú nechať tak

Schválenie bonusu by znamenalo, že pracujúce deti by svojim rodičom prispievali na dôchodok piatimi percentami zo svojho mesačného zárobku (2,5 percenta pre otca, 2,5 pre matku). Pracujúci by neplatili vyššie odvody...

Autor: Martin Hanus (január 2022)
Čítaj viac

Krajniak o reforme dôchodkov: Kto bude chcieť, tomu peniaze v druhom pilieri prehodíme, na rodičovskom bonuse padla dohoda

Sporiteľov chceme z II. piliera presunúť z garantovaných do negarantovaných fondov. To považujeme za dobré pre 99 percent z nich, hovorí v rozhovore pre Pravdu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina)...

Autor: Tomáš Zemko (január 2022)
Čítaj viac

Na rodičovský bonus peniaze sú, tvrdí minister práce Milan Krajniak

Rodičovský bonus znamená, že dieťa vie zo svojho príjmu darovať rodičom 2,5 percenta z vymeriavacieho základu. Platí to pre jedného aj druhého rodiča...

Autor: Marcela Šimková (január 2022)
Čítaj viac

Milan Krajniak o rodičovskom bonuse v relácii Do kríža

Minister Milan Krajniak navrhuje zvýšiť dôchodky a zmierniť najväčšiu diskrimináciu matiek a otcov v slovenskom dôchodkovom systéme...

Autor: Diskusná relácia (január 2022)
Čítaj viac

Vladimír Palko o rodičovskom bonuse v relácii Do kríža

Platí pravidlo, keď matka investuje do rozvoja rodiny a detí, v zamestnaní má nižší plat a tým pádom nižší dôchodok. Pracujúce deti platia dôchodky všetkých, ale ich rodičia majú oproti bezdetným dôchodcov výrazne nižšie dôchodky.

Autor: Diskusná relácia (október 2021)
Čítaj viac

Rodičovský bonus by utopili v lyžičke vody

„Pristavím sa pri rodičoch s postihnutým dieťaťom, ktoré nikdy nebude pracovať. O týchto prípadoch som tiež v minulosti veľa premýšľal. Domnievam sa, že v niektorých prípadoch by mohli tiež dostať istý...

Autor: Vladimír Palko (september 2021)
Čítaj viac

Mediálne triky proti rodičovskému bonusu

„Konceptuálne sa dá na rodičovský pilier pozerať ako na ďalší faktor zásluhovosti. Už dnes máme čiastočnú zásluhovosť podľa výšky odvodov, aké platíme. Toto ...

Autor: Vladimír Palko (august 2021)
Čítaj viac

Aj v Česku chcú rodičovský dôchodkový bonus

Rodičia detí, najmä matky, vychovávajú deti, budúcu pracovnú silu, ktorá bude udržiavať dôchodkový systém pri živote. A zároveň tí rodičia práve pre tieto svoje zásluhy budú mať dôchodok ...

Autor: Vladimír Palko (júl 2021)
Čítaj viac

Prinášajú propopulačné opatrenia viac detí?

„Bonus je však z hľadiska mikroekonomickej teórie aj propopulačným opatrením, lebo znižuje „cenu“ dieťaťa. Z celoživotného hľadiska o bonus sa znižujú náklady, ktoré rodič s dieťaťom mal.“

Autor: Vladimír Palko (máj 2021)
Čítaj viac

Bulletin nášho Inštitútu pre výskum práce a rodiny MPSVR SR

Bulletin Inštitútu pre výskum práce a rodiny – rodičovský bonus, ktorý môže urobiť dôchodkový systém spravodlivejším a udržateľnejším.

Autor: MPSVR SR (apríl 2021)
Čítaj viac

Kritika rodičovského bonusu vychádza z alergie na slovo rodina

„Na rodičovský pilier sa dá pozerať ako na ďalší faktor zásluhovosti. Už dnes máme čiastočnú zásluhovosť podľa výšky odvodov, aké platíme. Toto by bola rozšírená nepriama ...

Autor: Vladimír Palko (február 2021)
Čítaj viac

Kruciálna neznalosť kritika rodičovského bonusu

„Ľudia nech majú toľko detí, koľko mať chcú. Ide o iné. Keďže deti tých s nižšími dôchodkami prispievajú na vyššie dôchodky tých s menším počtom detí, tak je normálne umožniť ...

Autor: Vladimír Palko (december 2020)
Čítaj viac

Pán docent páli tak trochu od pása

„Predovšetkým, bonus nenavrhujú iba politici ako Milan Krajniak. Hovorím a píšem o ňom štrnásty rok a som už desať rokov mimo politiky. Voličov penzistov nenaháňam a bonus presadzujem ...

Autor: Vladimír Palko (december 2020)
Čítaj viac

Sme krok od dôchodkovej revolúcie správnym smerom

„Niektorí slovenskí ekonómovia sú opatrní a viac sa pýtajú na financovanie rodičovského bonusu. To je v poriadku. Úlohou členov vlády je teda rozptýliť pochybnosti o financovateľnosti ...

Autor: Vladimír Palko (november 2020)
Čítaj viac

Nechceme zaťať veľkú sekeru. Koľko peňazí sa nájde, o toľko si rodičia prilepšia

„Asi najhoršie by bolo, že by sme videli, že tu je nejaký problém, ale húževnato ho nebudeme riešiť. Nechceme zadlžovanie, preto som pri ...

Autor: Kristína Votrubová, Lukáš Krivošík (september 2020)
Čítaj viac

Kontakt

Ďalšie informácie o rodičovskom dôchodku môžete získať na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ďalšie príklady výpočtu a nároku na rodičovský dôchodok nájdete aj tu.

Kontakty na informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne nájdete tu.

Vyhlásenie/ Formulár